BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
BENDE SİZİN GİBİYİM

Otizm, insanlarda özellikle gelişme çağında meydana gelen ve kişinin sosyal etkileşim zayıflığına neden olan bir rahatsızlık türüdür. Otizimli hastalar sözlü veya sözsüz iletişimde bozukluk yaşarlar ve yalnızca belli hareketleri sürekli olarak tekrarlarlar. Bu hasatalık daha çok nörogelişimsel bir bozukluk sebebiyle ortaya çıkar. Otizimle mücadele uzun bir tedavi süreci alır ve hastanın doğal ortamında belki hayatının tamamını kapsayacak şekilde ciddi bir takibatı gerektirir. Bunun yanı sıra hasta ve hasta yakınları otizmin sebep olduğu psikolojik ve sosyolojik problemlere maruz kalırlar. Otizimli hastalar ve aileleri toplumdan dışlanır ve doğal koşullarda yaşamaları engellenerek herkes için sıradan olan birçok şeyden mahrum bırakılırlar. Şayet bizler otizimli bir çocuğun ne şekilde hareket ettiğini ve hangi tarzda düşündüğünü bilirsek onlara karşı nasıl davranmamız gerektiği ve onlarla hangi yolları kullanarak iletişime geçebileceğimizi anlayabiliriz. İletişime geçtiğimiz otizimli çocuğun rehabilite edilmesi ve toplumun aktif bir ferdi haline gelmesi de kolaylaşır. Bu şekilde aile bireyleri arasında otizm hastası olan ebeveynlerin yükü ve acıları hafifletilmiş olur.
Bu proje aracılığıyla şunları amaçlıyoruz:
- Her vakıya uygun terapi seansları uygulayarak otizmli çocukları tedavi etmek.
- Otizimli olan çocuklara karşı toplum nezninde sorumluluk duygusu uyandırmak ve onlarla nasıl muamele edileceğini dair bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

 

BENDE SİZİN GİBİYİM

Otizmli çocuklara tıbbi durumlarına göre terapi seanslarının uygulanması.