BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞİYOR

Bu Proje ile Çocukların liderlik ve yöneticilik alanlarında becerilerini artırmak, onlara denemeyi, üretken olmaya çalışmayı ve üretken düşünmenin önemini öğreten, işlerini kendi başına yapmaya yardımcı olan birçok yaşam becerisini geliştirmelerini ve diğer insanlarla olumlu bir iletişim kurmalarını sağlaylıyoruz. Projede liderlik becerileri geliştirme, etkili iletişim yöntemleri bulma ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılmanın yanı sıra  öğrencileri eğitim kursları ve beraberindeki programlar aracılığıyla iş piyasasına hazırlamaya odaklanılacaktır. 
Bu proje ile neyi hedefliyoruz:
• Teknolojiyi tüketmek yerine üreten bilinçli bir nesil yetiştirmek.
• İhtiyaç sahibi öğrencilerin idari ve pratik imkan ve becerilerini artırmak ve geliştirmek.
• Geleceklerine yatırım yapmak amacıyla çocuklara kendi kendine öğrenme yetisini kazandırmak ve kişisel yeteneklerini geliştirmek.
• Geleceğin işgücü piyasasında diğer öğrencilerle eşit fırsatlara sahip olmaları adına ihtiya sahibi  öğrencilere yardımcı olmak.

GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞİYOR

Yetim ve İhtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar programları eğitim kursları verilerek geleceğe hazırlanıyorlar.