BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
MERHABA OKULUM

Yoksul aileler genellikle ve öncelikli olarak gelirlerinin çoğunu yiyecek, içecek, giyecek ve ilaç gibi temel gereksinimlerini karşılamak için kullanırlar. Bu sebeple hayatlarındaki diğer ihtiyaçları bir kenara bırakmak zorunda kalırlar. Bahsi geçen husus dolayısıyla özellikle dar gelirli veya geliri olmayan yoksul aileler eğitim ihtiyaçlarını ikinci plana atıyorlar. Bu tarz aileler maddi yetersizlik sebebiyle çocuklarının okula gitmesi konusunda isteksiz olabilirler. Hatta bazen çocuklarını okuldan alıp  zorlu yaşam koşullarında ailelerine yardımcı olmaları için çalışma hayatına katılmaya zorlayabilir.
Bilimin toplumların değişiminde esas teşkil ettiğine ve bir sonraki değişimin henüz ilkokul çağında başlayan eğitim aracılığıyla gerçekleşeceğine duyduğumuz inanç  sebebiyle dernek tarafından “Merhaba Okulum” projesi başlatılmıştır.  Bu proje ihtiyaç sahibi çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayarak eğitim yollarına başarılı bir şekilde devam etmelerini sağlar.

-Yoksul öğrencilere okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemesi içeren çantalar dağıtmak.
-Çocukların okula gidebilmesi için temel ihtiyaçlarını sağlamak ile geçim sıkıntısı yaşayan ailelere destek olmak ve yardım etmek.
-Yoksul ve muhtaç ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesine katkı sağlamak.
-Çocuk psikolojik olarak kendini iyi hissetsin ve sağlam bir kafa il eğitimine devam edebilsin diye her daim merhametli bir elin yanında olduğunu ve onu desteklediğini bilmesi için yardım etmek.
-Seçkin ve yoksul öğrencileri eğitim ve öğretim yıllarına canlı ve hareketli bir şekilde başlamaları için desteklemek.

MERHABA OKULUM

Eğitim-öğretim yılı başında ve boyunca çocukların eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olmak amacıyla öğrencilere temel kırtasiye malzemeleri içeren okul çantaları ve okul kıyafetleri dağıtmak.