BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
ZEKAT HAYATIN BEREKETİDİR

Oruçlu kimse otuz gün boyunca açlık ve susuzluk yaşayan fakirlerin çektikleri acı ve sıkıntı ile geçim zorluğu sebebiyle mahrum kaldıkları birçok şey karşısında sabretmenin kişi üzerindeki etkilerini hisseder. Bu sebeple Allah-u Teala kişinin içinde bulunduğu nimetlerin şükrünü yerine getirmek ve ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi anlamda kalplerine dokunmak için zekat vermeyi farz kılmıştır. İslam toplumunda gücü yeten her bir kimse ihtiyaç sahipleri için malının bir kısmını ayırır ve yılın belli dönemlerinde bunu fakir ve yoksul ailelere dağıtır.
Bayram günü, dünyanın dört bir yanında ki bütün Müslümanlar için sevinç ve mutluluk günüdür.
Bu nedenle Allah, o gün zengin ile fakirlerin aynı sevince ortak olmaları, kalplerini kin, haset ve kötü duygulardan arındırmaları ve olumsuz hisler yerine toplumun tüm sınıfları arasında sevgi, cömertlik ve eşitlik tohumlarının serpilmesi için zekat verilmesini istemiştir.

Bu proje aracılığıyla şunları amaçlıyoruz:
- Zorlu ekonomik koşullardan en çok etkilenen grup ihtiyaç sahibi çocuklardır.
- Çocuklar başta olmak üzere çevremizde yaşamakta olan ihtiyaç sahibi ailelerin bir miktar gereksinimlerini karşılamak adına fitre zekatını vermek.

 

ZEKAT HAYATIN BEREKETİDİR

Fakir çocukların ailelerine fitre zekatı verilmesi.