Hedeflerimiz

  • Çocuklar ve aileleri için en iyi yaşam, sağlık, psikolojik ve eğitim hizmetlerini sunmak.

  • Kendini yükselten ve karşılaştığı zorlukların üstesinden gelen bir nesil hazırlamak.

  • Becerileri keşfetmek, üretebilir hale getirmek ve çocukların yeteneklerini geliştirmek.

  • Çocukları her türlü sömürüden korumak ve onlar ve toplulukları arasında hakları konusunda farkındalık geliştirmek.

  • Sağlam değerlere ve ahlaka sahip, toplumlarının gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunan nesiller yetiştirmek.

  • Çocuklara en iyi yaşamı sağlamak için çağdaş bir eğitim, öğretim ve sağlık sistemi kurmak.

  • Onları toplumla bütünleştiren seçkin gelişim programları ile çocukları parlak bir geleceğe doğru ilerletmeyi amaçlıyoruz.