Cenab-ı Hak Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurdu: "Doğrusu her zorlukla beraber bir kolaylık vardır".