Sağlık

Göz Bebekleri Derneği, Çocuklara ve ailelerine yönelik sağlık, psikolojik yardımlarda bulunmakla beraber bu konularda bilinçlendirme faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Onların daha güçlü, aktif ve etkin olmaları için destek vermektedir. Onların sağlıklarını, performanslarını, toplumla entegre olmaları için çalışmaktadır. Bu alanda planlar dahilinde onlara yönelik birçok faaliyet ve program uygulamaktadır. Sağlık ve psikolojik destek alanında uzmanlar öncülüğünde programlar sunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak çocukların çeşitli hastalıklardan korunması için periyodik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemektedir.