Yetenek Geliştirme

Yetenek Geliştirme

Dernek bu programla, Çocuklanın seçkin ve üretken bir nesil olmaları için sahip oldukları yaratıcılık yönlerini ortaya koymaya, mevcut potansiyellerini geliştirmeye, çeşitli alanlarda yeteneklerini artırmaya ve özgüvene kavuşmalarını sağlamaya çalışmaktadır Bu kalkınma projeleriyle çocukların ve annelerinin potansiyellerini güçlendir-meyi, hayatta kalmaları için ellerinden tutmayı ve kendi kendine yeten Üretken birer aileye dönüşmelerini hedeflemektedir.